O NAS > CSR

CSR (Corporate social responsibility)

Realizacja własnych celów pozostając w zgodzie z ochroną środowiska i otoczeniem firmy zarówno tym wewnętrznym ( pracownikami i kontrahentami ) i zewnętrznym ( urzędami, społecznością lokalną itp.) to główne działania jakie podejmuje SACAR w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu . 

Ochrona środowiska

Działania SECAR zrealizowane w obszarze ochrony środowiska:

  • korzystanie z nowoczesnych samochodów transportowych spełniających normy  Euro - 6
  • stosowanie paliwa ekologicznego i naukę ekonomicznej jazdy
  • regularna kontrola ogumienia i stanu technicznego pojazdów a także ich wyposażenia (np. lodówki)
  • optymalizacji czasu przejazdu oraz jego efektywności ( ograniczanie pustych przejazdów , ergonomika załadunku )
  • przestrzegania wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska
SECAR skupia się również na takich aspektach jak np. zrównoważona gospodarka surowcowa, racjonalne zużycie wody i skuteczne gospodarowanie odpadami.

Otoczenie biznesu

Działania SECAR społeczne:

  • wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie rozwoju infrastruktury mających wpływ na zwiększenie poziomu życia mieszkańców
  • pomoc najuboższym rodzinom i ich dzieciom
  • wpieranie edukacji młodzieży chcącej kształcić się w kierunku logistyki i transportu
  • rozwój pracowników poprzez wspieranie ich edukacji zawodowej