O NAS

Misja & wizja

Naszą misją jako firma SECAR Spedycja jest zwiększanie wydajności  transportu towarów mrożonych ( i w temperaturze kontrolowanej ) poprzez właściwe zarządzanie infrastrukturą transportową, oferowanie  kompleksowych  i elastycznych rozwiązań w zakresie załadunku i transportu przy  zachowaniu  efektywności kosztowej .

Wizją SECAR jest osiągnięcie pozycji najlepszego dostawcy usług spedycyjnych w zakresie transportu i składowania towarów w temperaturze kontrolowanej. Chcemy to osiągnąć poprzez ciągłe unowocześnianie naszej floty pojazdów, rozbudowę infrastruktury magazynowej i przede wszystkim dbałością o naszych klientów i pracowników. Pomimo prawie 30 lat na rynku chcemy być postrzegani jako firma dojrzała, ale również nowoczesna i ciągle się doskonaląca. 

 

Wartości które wyznajemy

Innowacyjność

Otwartość i kreatywność w zakresie rozwiązań dla klientów i pracowników.

Ciągłe doskonalenie

Ciągłe doskonalenia naszych pracowników i procesów.

Respekt

Szacunek dla osób i ich wkładu w pracę zespołu.

Uczciwość i lojalność

Uczciwość wobec pracowników i klientów. Wierność i oddanie pracy.

Niezawodność

Dbanie o należyte wykonywanie powierzonych zadań niezależnie od okoliczności.

Efektywność

Szukanie optymalnych rozwiązań dla klientów dające duże korzyści przy niskich nakładach.